Dự án: Tư vấn thiết kế Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy Khu nhà ở Đô thị & Tổ hợp Văn hóa, thể thao tại Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê