Dự án: Thi công, lắp đặt hoàn thiện hệ thống Báo cháy và tăng áp hút khói tại Văn phòng Metaverse  

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Trà Đá công nghệ

Công trình: Thi công, lắp đặt hoàn thiện hệ thống Báo cháy tăng áp hút khói tại Văn phòng Metaverse  

Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Indochina Plaza Nội, 141 Xuân Thủy, Q Cầu Giấy,TP Nội