Dự án: Tư vấn, thiết kế cơ sở Hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án Khu nhà ở chung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Địa Ốc Bình An

Công trình: Tư vấn, thiết kế cơ sở Hệ thống Phòng cháy chữa cháy thuộc Dự án Khu nhàchung cư thuộc MBQH Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng

Địa chỉ: Khu dân cư Tây Nam, Chợ Quảng Thắng, Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa