Dự án: Tư vấn thiết kế cơ sở bản vẽ kỹ thuật thi công Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Nhà KM98/M951 Khu KM98 – Trung tâm tác nghiệp cơ yếu M951

Công trình: Tư vấn thiết kế cơ sở bản vẽ kỹ thuật thi công Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Nhà KM98/M951 Khu KM98 – Trung tâm tác nghiệp cơ yếu M951

Địa chỉ: ĐườngDuẩn, Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc