Dự án: Tư vấn, thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói cho công trình “ Nhà máy Jaguar Hải Dương”

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt Nam

Công trình: Tư vấn, thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói cho công trìnhNhà máy Jaguar Hải Dương”

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường, tỉnh Hải Dương