Dự án Nhà máy thiết bị điện Omega

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chế tạo thiết bị điện Omega

Công trình: Thiết kế, thẩm duyệt phương án PCCC thi công Hệ thống PCCC cho công trình Nhà xưởng sản xuất thiết bị điệnCông ty TNHH Chế tạo thiết bị điện Omega

Địa điểm: 57 Thanh Vị, Sơn Tây,  Nội