Dự án: Dựng mô hình 3D bằng phần mềm Revit Dự án Khách sạn – Trung tâm thương mại – Dịch Vụ – Văn Phòng Dựng hệ thống chữa cháy, báo cháy, tang áp hút khói từ file CAD + Combine ra bản vẽ thi công