Dự án Bảo trì

Công trình: Tư vấn thiết kế cơ sở bản vẽ kỹ thuật thi công Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Nhà xưởng khuôn đúc, sản phẩm khuôn đúc của TSUKUBA Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A

Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại tòa N04- Khu Ngoại giao đoàn

Dự án: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Dự án: Tư vấn thiết kế Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và tư vấn hồ sơ xin cấp Giấy thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy Khu nhà ở Đô thị & Tổ hợp Văn hóa, thể thao tại Thị trấn Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê

Dự án Nhà máy thiết bị điện Omega