Dự án: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại tòa N04- Khu Ngoại giao đoàn

Chủ đầu tư: Ban Quản trị tòa nhà N04A – Ngoại Giao đoàn

Công trình: Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại tòa N04- Khu Ngoại giao đoàn.

Địa chỉ: Khu Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm Nội