Dự án: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Ban Quản tòa nhà Trung tâm Hành Chính Thành phố Đà Nẵng

Công trình: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng