Dự án: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thi công Hệ thống PCCC – Nhà xưởng số 1 thuộc Dự án Xây dựng Nhà máy chế biến nông sản