Dự án Cung cấp thiết bị

Công trình: Tư vấn thiết kế cơ sở bản vẽ kỹ thuật thi công Hệ thống Phòng cháy chữa cháy Nhà xưởng khuôn đúc, sản phẩm khuôn đúc của TSUKUBA Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A

Dự án: Cung cấp thiết bị cho công trình “Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy các TBA 110kV Mộc Châu, Sơn La, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên”