Dự án: Cung cấp thiết bị cho công trình “Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy các TBA 110kV Mộc Châu, Sơn La, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên”