Dự án: Thi công sửa chữa hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động Nhà máy Thủy điện Ialy và Sê San 3

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Ialy
  • Địa điểm: Thị trấn Ialy, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai